Ιστορικά περί της επαρχίας Τριφυλίας

Η Επαρχία Τριφυλίας σχηματίστηκε με το Β.Δ. της 3ης (15) Απριλίου 1833 (ΦΕΚ 120 «Περί της διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του», ως επαρχία του νομού Μεσσηνίας και «… συγκειμένη εκ της μέχρι τούδε επαρχίας Αρκαδίας…» με έδρα την Αρκαδία (Κυπαρισσία).